Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Actiris

Kinderdagverblijf

-

Het gebrek aan plaats in crèches is een sterke werkloosheidsval. Actiris biedt een tijdelijke oplossing voor dit probleem. 

Het Kinderdagverblijf van Actiris biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar voor ouders die stappen ondernemen om werk te vinden (oppasdienst) of de eerste 3 maanden van een nieuwe job (crèche).

De Kinderdagverblijven bevinden zich in Brussel-stad en in Molenbeek. De meeste ouders komen uit Molenbeek, Brussel, Schaarbeek en Anderlecht.

Het Kinderdagverblijf heeft ook een Dienst Meerlingen. Deze dienst ondersteunt ouders van drielingen met een kinderverzorgster en een huishoudhulp. 

Meer info ▾

Selfzone

-

Werkzoekenden kunnen in alle rust zelfstandig werk zoeken in de Actiris-agentschappen.

In de Self’Zone kunnen werkzoekenden gebruik maken van computers met heel wat nuttige info: toegang tot werkaanbiedingen, tools voor het opstellen van een cv, motivatiebrief… Werkzoekenden kunnen ook solliciteren via mail en gebruik maken van de telefoons om vragen te stellen aan het Contact Center van Actiris.

Taaltesten

-

Talenkennis is een belangrijke troef op de arbeidsmarkt. Eén op de twee werkaanbiedingen bevat expliciete taaleisen. Meestal gaat het om kennis van beide landstalen. Kennis van het Frans en Nederlands verhoogt dus aanzienlijk je kansen op een job.

Actiris helpt werkzoekenden hun talenkennis te verbeteren. Op die manier verhogen de kansen op een job.

Meer info ▾

Jongerengarantie

-

De jongerenwerkloosheid daalde verder in 2015, maar blijft dramatisch hoog.

Het is dan ook de absolute prioriteit van Actiris en de Brusselse Regering om alle jongeren een eerste werkervaring te kunnen bieden.

De Youth Guarantee is een Europese maatregel die jongeren onder de 30 een stage, opleiding of job garandeert binnen de 6 maanden na de inschrijving bij Actiris.

Actiris startte in 2013 met een dienst Youth Guarantee, die vooral werk maakte van de instapstages. De eerste resultaten zijn positief, de kansen op werk verhogen aanzienlijk voor jongeren die gebruik maakten van de instapstage. Heel wat jongeren worden aangeworven bij dezelfde werkgever. Andere jongeren hebben meer kans om nadien een job te vinden.

Het volledige programma van de Youth Guarantee gaat van start vanaf 2015. Actiris startte met een volledig nieuwe aanpak om jonge werkzoekenden te begeleiden. 3 namiddagen per week zijn in onze agentschappen gereserveerd voor intensieve begeleiding van jonge werkzoekenden. Elke jongere krijgt zijn persoonlijke referent-consulent en actieplan op maat. De consulent volgt de werkzoekende op via mail, telefoon, sms en via face-to-facegesprekken.

Meer info ▾

Begeleiding

-

Na de inschrijving volgt een verduidelijkingsgesprek. De werkzoekende bepaalt welk beroep hij wil uitoefenen. De Actiris-consulent stelt een dossier op om een coherente begeleiding te verzekeren.

Tijdens een diagnosegesprek stelt de Actiris-consulent een persoonlijk actieplan op met de werkzoekende.

De uitvoering van het actieplan wordt geëvalueerd tijdens de opvolgingsgesprekken. Bij elk opvolgingsgesprek worden werkaanbiedingen geselecteerd op maat van de werkzoekende.

De Actiris-consulent maakt samen met de werkzoekende de balans op. Wat moet eventueel nog worden gerealiseerd? Indien nodig wordt het actieplan aangepast.

Voor persoonlijke ondersteuning, zeker voor een kwetsbaar publiek, kunnen werkzoekenden terecht bij de dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW). De dienst BAZW zorgt voor persoonlijke hulp bij de constructie van een beroepsproject, een cv of sollicitatiebrief, hulp bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek…

Meer info ▾

Inschrijving

-

Elk traject bij Actiris begint bij de inschrijving.

Inschrijven kan online via Mijn Actiris, via het callcenter en in een van de 18 Actiris-agentschappen.

Na de inschrijving hebben werkzoekenden toegang tot heel wat gratis diensten van Actiris. Werkzoekenden krijgen meteen werkaanbiedingen op maat voorgesteld.

Meer info ▾

Veiligheidsagent

-

Veiligheidsagenten bewaken de Actiris-agentschappen. De veiligheidsagent verzekert de veiligheid aan het onthaal, in de wachtzaal en in de rest van het agentschap. En dit zowel qua technische veiligheid, brandveiligheid als qua noodhulp bij eventuele ongevallen. De veiligheidsagent heeft een ontradende rol en kan ook tussenkomen bij agressiviteit.

Klantenbegeleidingssysteem

-

Werkzoekenden die naar een groter Actiris-agentschap komen krijgen vanaf 2014 aan het onthaal een ticket met een nummer waarmee ze in de wachtzaal kunnen wachten.

Dankzij dit systeem worden werkzoekenden snel en efficiënt naar de juiste dienst en de juiste consulent georiënteerd.

Openingsuren

-

Om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, heeft Actiris de openingsuren van de agentschappen aangepast.

De agentschappen zijn elke voormiddag 15 minuten langer open. En de agentschappen zijn 2 halve dagen per week gesloten  in plaats van 1 halve dag, zonder de tijd die besteed wordt aan ‘client facing’ te verminderen.

Dankzij deze verandering kunnen Actiris-consulenten meer tijd besteden aan opleidingen en aan de administratieve opvolging van de dossiers van werkzoekenden.

Nieuwe openingsuren:
Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16 uur.

Inschrijving

Aantal nieuwe inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen en herinschrijvingen
Via de agentschappen Mijn Actiris (online) Via het callcenter
2014 29.025 141.717 64.308 28.689
2013 26.073 140.069 59.042 26.425
2012 28.453 134.387 52.707 24.994

Begeleiding

Aantal individuele actieplannen afgesloten Aantal werkzoekenden onthaald door de dienst BAZW
2014 26.844 7.041
2013 26.460 8.069
2012 26.452 8.950

Taaltesten

Aantal uitgevoerde taaltests
2014 15.974
2013 16.604
2012 15.285

Taalcheques

Aantal taalcheques
2014 7.932
2013 7.128
2012 6.154

Kinderdagverblijf

Aantal kinderen onthaald in het kinderdagverblijf
2014 640
2013 450
2012 405

Jongerengarantie

Aantal instapstages
2014 643
2013 149

Profiel stagiaires