Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Actiris

Partnerships

-

Regisseur met partners

Actiris werkt samen met 209 gesubsidieerde openbare en private partners. De partners beantwoorden aan kwaliteitscriteria. Ze gebruiken een methode aangepast aan de specifieke doelgroepen waarvoor Actiris niet op zijn eentje kan instaan. Actiris diversifieert zo het dienstenaanbod voor werkzoekenden en werkgevers.

 • Begeleiding Actief Zoeken naar Werk: 15 partners - Hulp bij het opmaken van cv, motivatiebrief en bij het solliciteren.
 • 9 Missions Locales en 3 lokale werkwinkels - Algemene begeleiding naar werk.
 • Onthaalstructuren: 13 partners - Opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden.
 • Creatie van eigen tewerkstelling: 5 partners - Advies bij het starten van een eigen zaak.
 • Jeep/Jump: Informatiesessies in scholen om de overgang tussen school en werk te vergemakkelijken.
 • 19 OCMW's: Individuele begeleiding bij socio-professionele inschakeling voor werkzoekenden met een leefloon of sociale bijstand.

De jobhuizen

De 15 jobhuizen groeperen Actiris en andere inschakelingsoperatoren (gemeentelijke tewerkstellingsdiensten, het OCMW, de PWA, de Mission Locale, Tracé Brussel en eventueel andere partners van Actiris). Ze ontwikkelen lokale projecten rond tewerkstelling:

 • De avond voor de ondernemer in Anderlecht:
  Om lokale ondernemers de diensten van het jobhuis voor te stellen.
 • Jobbeurs in Brussel stad: Job&Training Access.
 • 'Remobilisatie' in Oudergem voor langdurig werkzoekenden en alleenstaande gezinshoofden.
 • Platform voor werkzoekenden in Evere: Verschillende workshops om werkzoekenden de juiste tools aan te leren voor hun zoektocht naar werk.
 • 'Create your Job' in Vorst: netwerksessies om werkzoekenden te helpen hun eigen zaak op te starten.
 • Platform voor werkgevers in Molenbeek om interactie tussen partners van het jobhuis en lokale werkgevers te bevorderen.
 • 'Labo Jobhuis' in Schaarbeek: participatief proces bij 150 werknemers en 11 partners van het jobhuis om een netwerk te creëren en de juiste noden te identificeren om de diensten voor werkzoekenden te optimaliseren.

En vele anderen...

In 2015 werden ook verschillende initiatieven gedragen door verschillende jobhuizen samen. Zoals bijvoorbeeld de Joblente van de jobhuizen van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

 

Samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation

Actiris werkt zeer nauw samen met Bruxelles Formation en de VDAB Brussel, bevoegd voor opleiding in het Brussels Gewest. Doel: het aanbod van de opleidingen nog beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt en de opleidingen beter integreren in het professionele inschakelingsparcours van de werkzoekende.

Binnenkort zullen Actiris, VDAB Brussel en Bruxelles Formation verhuizen naar eenzelfde gebouw, de Astrotoren. Op het gelijkvloers komt een gemeenschappelijke dienst, het Beroepenpunt waar iedereen terecht zal kunnen voor informatie en oriëntatie en vragen rond ondernemerschap.

Nauwe samenwerking in het kader van de Jongerengarantie, waarmee Actiris elke jongere binnen de 6 maanden na inschrijving een oplossing garandeert (een job, een stage of een opleiding).

Dankzij de 6e staatshervorming kan het Brussels Gewest beroepsopleidingen creëren die gelinkt zijn aan de noden van de arbeidsmarkt. In 2015 financierde Actiris meer dan 1200 bijkomende plaatsen voor opleidingen.

Op 1 juli 2015 werd een nieuw samenwerkingsakkoord getekend tussen Actiris en de VDAB. Hierdoor kan Actiris werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsproject doorsturen naar de VDAB. Dit traject kan volgens de noden van de werkzoekenden een opleiding Nederlands of een beroepsopleiding bevatten of een begeleiding naar werk (ook in Vlaanderen).

De beroepenreferentiecentra

 • 6 Beroepenreferentiecentra (BRC) : IRIS TECH+, Evoliris, Horeca Be Pro, BRC Bouw, Iris TL en Beezy.
 • Topinfrastructuur voor werkzoekenden
 • Opleidingen, tewerkstellings- en inschakelingsacties
 • Erkenning van competenties
 • Voor werkzoekenden, werknemers in opleiding of omscholing, studenten, leerlingen, opleiders en onderwijzers

Regionalisering

-

Dankzij de 6e staatshervorming worden een reeks federale bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten. Dit maakt een efficiënter beleid mogelijk.

Overgehevelde materies inzake tewerkstelling:

 • De controle op de beschikbaarheid van werklozen
 • De vrijstelling van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of het volgen van een beroepsopleiding
 • De bepaling van de doelgroepen
 • De PWA-begeleiders
 • Het outplacement
 • De beroepsopleiding
 • De aanpassing van de beheersstructuur van de RVA
 • De ‘startbaanovereenkomsten’ globale projecten
 • De stagebonus en startbonus

In 2015 werd er hard gewerkt aan de operationele voorbereiding van de overheveling van de bevoegdheden. Zodat de bevoegde directies de nodige expertise konden verwerven om de bevoegdheden beter af te stemmen op de Brusselse realiteit.

 

De bevoegdheden zullen worden overgeheveld in de loop van 2016 - 2017.

Astrotoren

-

De Actiris-hoofdzetel aan de Anspachlaan is verouderd en te klein geworden.

In het najaar van 2016 verhuist Actiris naar de Astrotoren, samen met de VDAB Brussel en een deel van Bruxelles Formation. De ideale kans om tewerkstelling en opleiding dichter bij elkaar te brengen en om de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers te vereenvoudigen.

Op het gelijkvloers komt een Beroepenpunt, waar iedereen terecht zal kunnen met vragen over tewerkstelling, opleiding, loopbaanbegeleiding…

Het gebouw wordt het grootste passieve gebouw van Europa.

Meer info ɛ

Actiris verandert in 2014

-

Het Actiris-personeelTotaal aantal
opleidingsdagen
Gemiddeld aantal
opleidingsdagen
per VTE
% van de werknemers
die minstens 1 opleiding
hebben gevolgd
2014 7.034 8 95%
2013 6.582,5 7,8 88%
2012 5.162 6,6 78%

Budget

Ontvangsten
2014
Voorziene begroting Gerealiseerde ontvangsten Uitvoeringspercentage
Bron in EUR % in EUR % %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 319.983.000 94,20% 319.882.350 94,77% 99,97%
Federale Overheid 6.453.000 1,90% 6.429.355,56 1,88% 99,63%
Europees Sociaal Fonds 4.025.000 1,18% 4.535.984,09 1,33% 112,70%
Facturaties en terugbetalingen 6.030.000 1,78% 7.218.581 2,12% 119,71%
Overige inkomsten 3.183.000 0,94% 3.234.695 0,95% 101,62%
Totaal 339.674.000 100,00% 341.300.964,88 100,00% 100,48%
Uitgaven
2014
Voorziene begroting Gerealiseerde ontvangsten Uitvoeringspercentage
Bron in EUR % in EUR % %
Werkingskosten Actiris 78.533.000 19,65% 75.519.855 22,70% 96,16%
Cheques aan de werkzoekenden 8.605.000 2,53% 7.866.321 2,36% 91,42%
Premies aan de werkgevers 17.000 0,01% 14.375,00 0,00% 84,56%
Partnerships met andere spelers op de arbeidsmarkt 21.034.000 6,19% 19.544.831,84 5,88% 92,92%
Conventies met bedrijfssectoren - referentiecentra 2.678.000 0,79% 2.437.597,03 0,73% 91,02%
Gesubsidieerde arbeidsplaatsen - GECO 209.891.000 61,79% 208.774.624,93 66,80% 99,47%
Plaatsing laaggeschoolden - DSP 10.320.000 3,04% 10.293.062,55 3,09% 99,74%
Tewerkstelling jongeren - transversale initiatieven 5.637.000 1,66% 5.636.759,42 1,69% 100,00%
Specifieke initiatieven inzake tewerkstelling 9.000 0,00% 3.984,00 0,00% 44,27%
Startbanenplan - samenwerking met federale overheid 2.200.000 0,65% 2.196.769,61 0,66% 99,85%
Strijd tegen discriminatie bij aanwerving 750.000 0,22% 340.476,45 0,10% 45,40%
Totaal 339.674.000 100,00% 332.628.656,33 100,00% 97,93%

Activiteit en arbeidsmarkt in Brussel
Evolutie werkzoekenden
Totaal 107.854 109.429 110.336
Kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden (jaargemiddelden)
2012 2013 2014
Mannen 57.038 57.940 58.351
Vrouwen 50.816 51.489 51.985
< 25 jaar 14.761 14.473 13.432
25 - 49 jaar 72.584 73.685 74.092
50 jaar en + 20.509 21.271 22.812
Laaggeschoold 72.002 72.066 72.408
Middengeschoold 21.897 22.621 22.709
Hooggeschoold 13.955 14.742 15.219
< 1 jaar 40.566 40.425 40.107
1 - 2 jaar 18.556 18.919 18.822
2 jaar en meer 48.733 50.058 51.407
Belgen 73.065 74.441 73.627
EU 14.203 15.003 16.662
Niet-EU 20.586 19.985 20.048

De Beroepenreferentiecentra


De Astrotoren

2014

17 februari

Keuze voor Astrotoren door het Beheerscomité van Actiris

2014

27 maart

Nota aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omtrent het project en goedkeuring van het budget (kosten verdeeld tussen Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB)

2014

23 mei

Ondertekening van het huurcontract van de Astrotoren

2014

11 juni en 9 juli

Ondertekening van de onderverhuurders Bruxelles Formation en de VDAB

2014

22 september

Verlijden van de originele akte bij de notaris

2014

5 november

Verlijden van de originele akte van de onderverhuurders bij de notaris